Esasy

Önümler

Pekin Liuyi Biotehnologiýa Co., Ltd belok derňewi, günbatar blot we jel synlamak üçin täze önümleri çykardy.DYCZ-MINI seriýasy esasy halkara markalary bilen doly utgaşýar we dört sany preast ýa-da elde işleýän poliakrilamid jelini işledip biler.DYCZ-TRANS2 trans-blot moduly, DYCZ-MINI seriýaly kamera bilen gabat gelýär.WD-9403B nuklein kislotasynyň elektroforezi üçin jeli synlap biler.Bu täze önümleriň hemmesi çydamly, köptaraply we ýygnamak aňsat.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Pekin Liuyi Biotehnologiýa Co., Ltd belok derňewi, günbatar blot we jel synlamak üçin täze önümleri çykardy.DYCZ-MINI seriýasy esasy halkara markalary bilen doly utgaşýar we dört sany preast ýa-da elde işleýän poliakrilamid jelini işledip biler.DYCZ-TRANS2 trans-blot moduly, DYCZ-MINI seriýaly kamera bilen gabat gelýär.WD-9403B nuklein kislotasynyň elektroforezi üçin jeli synlap biler.Bu täze önümleriň hemmesi çydamly, köptaraply we ýygnamak aňsat.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz!

Pekin Liuyi Biotehnologiýa Co., Ltd.

Dizaýndan başlap, eltişe çenli size hünärli we oýlanyşykly hyzmatlary hödürleýäris.

MISSION

STATEMENT

Öň Pekin Liuyi gurallar zawody diýlip tanalýan Pekin Liuyi Biotehnologiýa Co., Ltd., uzak taryhy bolan milli ýokary tehnologiýa kärhanasydyr.Hytaýdaky durmuş ylmy barlaghanalary üçin elektroforez guralynda öňdebaryjy we iň uly öndüriji.
Durmuş ylmy we biotehnologiýa pudaklaryna esaslanyp, önümlerimiz hemişe içerki senagatda öňdebaryjy firma we pudakda meşhur, beýleki ýurtlara we sebitlere eksport edilýär.Ylmy gözleg innowasiýalary, ilki bilen bazary ösdürmek, senagat we ösüş bilen utgaşdyrylan öz gözleg toparymyz bar, kompaniýamyzyň ykdysady gerimi birnäçe ýyl bäri çalt ösýär.

 • habarlar
 • habarlar
 • habarlar
 • habarlar
 • habarlar

ýakynda

HABARLAR

 • Geliň üsti bilen syýahat: Belok elektroforezini öwrenmek

  Belok elektroforezi, beloklaryň ululygyna we zarýadyna görä beloklary bölmek we derňemek üçin ulanylýan laboratoriýa usuly bolup, belok garyndylarynyň çylşyrymlylygyna penjire hödürleýär.Bu usul, beloklaryň aminokislotanyň düzümi sebäpli aýratyn zarýadlaryň bolmagyndan peýdalanýar.Haçan ...

 • DNK gel elektroforezi: Genetiki bölekleri derňemek

  DNK gel elektroforezi, DNK böleklerini ululyklaryna görä bölmek we derňemek üçin ulanylýan umumy molekulýar biologiýa usulydyr.Bu amal, dürli ululykdaky DNK böleklerini gyzyl suwotulardan tapylan uglewod bolan agarozadan ýasalan jele ýüklemegi öz içine alýar.Agarose jelini taýýarlamak we guýmak Di ...

 • Günbatar partlamasy üçin elektrotransfer blotirlemesini özleşdirmek: Beloklary tapmagyň syrlaryny açmak

  “Electrotransfer blotting”, Günbatar blot geçirmek diýlip hem atlandyrylýar, poliakrilamid jelinden beloklary gaty membrana geçirmek üçin Günbatar blotirlemesinde ulanylýan usul.Günbatar partlama, çylşyrymly nusgalaryň içinde belli beloklary kesgitlemek üçin ulanylýan analitiki usul.Elektrotransfer partlamasy ...

 • Liuyi biotehnologiýasy “Analytica China 2023” -e gatnaşdy

  2023-nji ýylda, 11-nji iýuldan 13-nji iýul aralygynda, Analitika Hytaý Şanhaýdaky Milli sergi we konwensiýa merkezinde (NECC) üstünlikli geçirildi.Pekin Liuyi bu sergini sergä gatnaşyjylaryň biri hökmünde önümleri sergide görkezdi we köp sanly myhmanlary stendimize baryp görmäge çekdi.Biz ...

 • “Analytica China 2023” -e baryp görmäge hoş geldiňiz

  “Analytica China” Aziýanyň derňew we biohimiýa tehnologiýasy pudagyndaky iň uly halkara sergisidir.Bu halkara sergi we kompaniýalar üçin täze tehnologiýalaryny, önümlerini we çözgütlerini görkezmek üçin amatly platforma.2002-nji ýylda Hytaýyň Şanhaý şäherinde ilkinji neşirinden bäri ...